Organisation


Brottspåföljdsmyndigheten består av tre brottspåföljdsregioner, en central förvaltningsenhet, en verkställighetsenhet och ett utbildningscentrum för brottspåföljdssektorn.


Brottspåföljdsregioner

De tre brottspåföljdsregionerna är Södra Finlands brottspåföljdsregion, Västra Finlands brottspåföljdsregion och Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion.

I brottspåföljdsregionerna arbetar en regionförvaltning som består av ett regioncentrum och ett utvärderingscentrum.

Brottspåföljdsregionerna indelas i flera brottspåföljdscentrum som svarar för flera fängelser och byråer för samhällspåföljder.

Centralförvaltning

Brottspåföljdsmyndighetens centrala förvaltningsenhet är belägen i Helsingfors.

Centralförvaltningen består av tre enheter: ledningens stöd, förvaltning och laglighetsövervakning och påföljdernas effektivitet .

Verkställighetsenhet

Verkställighetsenheten sköter de formella verkställighetsuppgifter som tidigare hörde till brottspåföljdsregionerna. Den formella verkställigheten och den administrativa verkställigheten av häktning har till uppgift att svara för den tidsmässiga längden av fängelsestraff, övervakningsstraff och häktning i enlighet med bestämmelserna i grundlagen

Utbildningscentrum för brottspåföljdssektorn

Ett utbildningscentrum för brottspåföljdssektorn svarar för examensinriktad utbildning och utbildning som upprätthåller och kompletterar yrkeskunnighet i brottspåföljdsbranschen.

 
Publicerad 6.3.2017