Brott

Brott hos dömda fångar

Det har skett avsevärda förändringar i fångpopulationens struktur efter millennieskiftet. Andelen dömda för misshandel har minskat under 2010-talet och har under de senaste åren varit 17 procent. En dryg fjärdedel av fångarna har dömts för stölder, rån och andra egendomsbrott. Andelen dömda för narkotikabrott och sexualbrott har ökat och utgör sammanlagt ca 27 procent. Andelen dömda för trafikfylleri har däremot sjunkit under de senaste tio åren från 13 till sju procent.

Uppgifterna och diagrammen är hämtade från Statistiska årsboken för Brottspåföljdsmyndigheten, du hittar en länk till den längst ner på sidan.

Diagram: Huvudbrott hos dömda fångar den 1 maj, perioden 2008-2017 (%)

Brott hos samhällspåföljdsklienter

Det vanligaste primära brottet hos dem som utför samhällstjänst är trafikfylleri. Andelen har dock sjunkit under 2010-talet med tio procentenheter och var 43 procent 2017.

De vanligaste primära brotten hos unga som står under övervakning av villkorligt fängelse är egendoms- och våldsbrott och trafikfylleri. Andelen vålds- och egendomsbrott visar en stigande trend.

Vålds- och egendomsbrott utgör cirka två tredjedelar av de primära brotten vid övervakning av villkorligt frigivna. Andelen våldsbrott - och egendomsbrott har ökat medan andelen egendomsbrott har minskat.

Diagram: Huvudbrott hos samhällspåföljdsklienterden 1 maj, perioden 2008-2017 (%)

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok

Brottslighet som kommit till polisens kännedom (På Statistikscentralens nätsidor)

Rikokset ja niiden selvittäminen (StatFin-stastistiktjänst hos Statistikcentralen, på finska)

 
Publicerad 9.7.2019