Nordisk statistik

Nordisk statistikk är en samnordisk publikation som kommer ut årligen och som samlar statistiska uppgifter om nordisk fångvård i granskningsperioder på fyra år.

Sedan 2007 har publikationen också kommit ut på engelska.

Brottspåföljdsmyndighetens specialforskare Marja-Liisa Muiluvuori, tel. 029 56 88571, svarar för insamling och redigering av statistik över finländsk fångvård.

Nordisk statistik 2013-2017 (pdf, 1.51 Mt) Nordic Statistics 2013-2017 (pdf, 1.02 Mt) Nordisk statistik 2012-2016.pdf (pdf, 1.0 Mt) Nordisk statistik 2011 - 2015 (pdf, 1.39 Mt) Nordic Statistics 2010 - 2014 (pdf, 0.88 Mt) Nordisk statistik 2010 - 2014 (pdf, 0.91 Mt) Nordic Statistics 2008 - 2012 (pdf, 2.33 Mt) Nordisk statistikk 2008 - 2012 (pdf, 0.5 Mt) Nordic statistics 2004 - 2008 (pdf, 0.34 Mt) Nordisk statistikk 2004 - 2008 (pdf, 0.23 Mt) Nordic statistics 2002 - 2006 (pdf, 0.47 Mt) Nordisk statistikk 2002 - 2006 (pdf, 0.5 Mt)
 
Publicerad 19.12.2019