Samhällspåföljdsklienter

År 2017 var ca 11 procent av samhällspåföljdsklienterna kvinnor. Andelen har ökat med dryga tre procentenheter under den senaste tioårsperioden. Kvinnornas andel i samhällstjänst var 14 procent, i övervakningsstraff 10 procent, i övervakning av dömda till villkorligt fängelse 13 procent och i övervakning av villkorligt frigivna 8 procent.

Andelen unga under 21 år bland samtliga samhällspåföljdsklienter har minskat under de senaste tio åren. År 2008 hade 21 procent av samhällspåföljdsklienterna inte fyllt 21 år, 2017 var siffran 18 procent.

Arbetslösheten är fortfarande hög bland samhällspåföljdsklienterna. I genomsnitt över hälften av dem saknar arbete. Bland övervakade villkorligt frigivna har andelen arbetslösa sjunkit med 13 procentenheter under den senaste tioårsperioden, till 54 procent år 2017. När det gäller samhällstjänst, övervakningsstraff och övervakning av villkorligt frigivna hade ungefär en fjärdedel av klienterna jobb. Motsvarande siffra hos övervakade som dömts till villkorligt fängelsestraff var 12 procent. En dryg fjärdedel, 27 procent, av de övervakade villkorligt dömda sysslade med studier.

Bara en obetydlig del av samtliga samhällspåföljdsklienter är utlänningar. Deras antal uppgår till ca 170, vilket innebär att cirka sex procent av klienterna inte är finländska medborgare. De största grupperna bland utlänningarna är ester, ryssar och irakier, vilka sammantaget utgör 45 procent.

Diagrammet är hämtat från Statistiska årsboken för Brottspåföljdsmyndigheten, du hittar en länk till den längst ner på sidan.

Diag­ram: Ål­der­för­del­ning hos sam­hälls­på­följdsk­lien­ter den 1 maj, pe­rio­den 2008–2017 (%)

 
Publicerad 9.7.2019