Jobba hos oss

Vi på Brottspåföljdsmyndigheten utför ett samhällsviktigt arbete som går ut på att förebygga att de som dömts för brott återfaller i dem. Vår primära uppgift är att se till att de straff som döms ut av domstolarna verkställs lagenligt och tryggt i fängelser och i form av samhällspåföljder. Vårt huvudsakliga mål är att minska risken för att de som dömts för brott ska begå nya brott. Vi lyder under justitieministeriet och är en del av rättskedjan.

Publicerad 10.12.2019