Värden och strategi

Värden


Brottpåföljdsmyndigheten förbinder sig i verksamheten vid värden som uppfattas som viktiga i det finländska samhället, vid respekt för människovärdet och rättvisa. Arbetet vägleds också av uppfattningen om individens förmåga till förändring och tillväxt.

Att binda sig vid dessa värden innebär bl.a.

  • att de grundläggande och mänskliga rättigheterna garanteras
  • att de dömda behandlas humant, sakligt och inbördes likvärdigt
  • att all verksamhet grundar sig på lag och att rättvisa och skälighet iakttas
  • att verkställigheten genomförs så att den stöder den dömdes individuella tillväxt och utveckling samt hans avsikt att gå in för ett liv utan kriminalitet.

Brottspåföljdsmyndighetens primära uppgift är att ha hand om att de straff som dömts ut av domstolarna verkställs lagenligt och tryggt i landet. Myndigheten har särskilt till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att minska risken för att de dömda återfaller i brott.

Strategi

 
Publicerad 9.1.2020