Böter

Böter och ordningsbot

Böter döms ut som dagsböter. De uppgår till minst en och högst 120 dagsböter. Antalet dagsböter bestäms av grovheten av brottet. Penningbeloppet av dagsböter bestäms av den dömdes betalningsförmåga. Obetalda böter förvandlas till fängelse vid en särskild rättegång. Tre dagsböter motsvarar en dag fängelse. Ett förvandlingsstraff uppgår till minst fyra och högst 60 dagar fängelse.

Ordningsbot är ett förmögenhetsstraff som är fast till eurobeloppet. Det kan inte förvandlas till fängelse.

 
Publicerad 11.7.2019