Internationella konventioner

Viktigaste internationella konventioner och rekommendationer som gäller de dömda.

FN:s konventioner, resolutioner, avtal och rekommendationer

Europeiska konventioner och rekommendationer

 
Publicerad 24.7.2019