Lagar och författningar

Viktigaste lagar och förordningar som reglerar påföljdssystemet.

Statens författningsdata Finlex

Fängelselag
Häktningslaglag
Statsrådets förordning om fängelse
Statsrådets förordning om häktning

Lag om verkställighet av samhällspåföljder
Statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder

Lag om Enheten för hälsö- och sjukvård för fångar
Statsrådets förordning om Enheten för hälsö- och sjukvård för fångar

Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten

Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten (341/2017)

Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (577/2010)
Justitieministeriets förordning om Brottspåföljdsmyndighetens emblem och tjänstetecken (576/2010)

Andra viktiga lagar och förordningar om påföljdssystemet:


Lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål ( 326/1963 ) och respektive författningen ( 620/1964 )

 
Publicerad 11.7.2019