Samhällspåföljder

Samhällspåföljder som verkställs i frihet spelar en viktig roll i straffverkställighetssystemet. Samhällspåföljderna omfattar


 
Publicerad 28.2.2019