Samhällspåföljder

Samhällspåföljder som verkställs i frihet spelar en viktig roll i straffverkställighetssystemet. Samhällspåföljderna omfattar


 
Publicerad 10.7.2019