Samhällspåföljder

Samhällspåföljder som verkställs i frihet spelar en viktig roll i straffverkställighetssystemet. Samhällspåföljderna omfattar

  • samhällstjänst
  • ungdomsstraff
  • övervakning av villkorligt fängelse för unga
  • övervakning av villkorlig frihet
  • övervakningsstraff
  • kombinationsstraff
 
Publicerad 11.4.2018