Övervakningsstraff

Den som har dömts till övervakningsstraff ska bo hemma men övervakas under strafftiden både elektroniskt med tekniska medel och på andra sätt.

I det straffrättsliga påföljdssystemet är övervakningsstraffet med hänsyn till stränghet stationerat mellan samhällstjänst och ovillkorligt fängelse. Straffet kan ersätta vissa korta ovillkorliga fängelsestraff och kan dömas ut för högst sex månader.

Övervakningsstraff kan i princip dömas ut om straffet anses främja gärningsmannens sociala anpassning och bidra till att förebygga nya brott. Eventuella tidigare ovillkorliga fängelsestraff och brottets karaktär kan förhindra att beslut on övervakningsstraff fattas. Ett övervakningsstraff kräver dessutom att den dömdes bostad lämpar sig för straffverkställigheten och att övriga personer som bor i samma lägenhet lämnar sitt samtycke till arrangemanget.

Den som dömts till övervakningsstraff är skyldig att iaktta ett individuellt dagsprogram som fastställts i en verkställighetsplan. Programmet kan inkludera planenligt arbete, utbildning, rehabilitering, åtgärdsprogram eller någon annan verksamhet som ska förbättra den dömdes situation.

Den dömde ska alltid stanna i sin bostad, om han eller hon inte har någon orsak att avlägsna sig som är godkänd i planen. Den dömde får röra sig utanför bostaden bara på ett bestämt område. Övervakningsstraffet kräver också att den dömde iakttar absolut avhållsamhet från berusningsmedel. Vid sidan av den tekniska övervakningen kontrollerar myndigheterna hur straffet avtjänas genom att genomföra på förhand oanmälda övervakningsbesök i den dömdes bostad och på arbetsplatsen. Avhållsamheten från berusningsmedel kontrolleras vid behov genom utandningsprov och drogtest.

Upprepade eller allvarliga brott mot övervakningsvillkoren leder till att straffet förvandlas till ovillkorligt fängelse.

 
Publicerad 17.6.2020