Samhällstjänst

Samhällstjänst är ett allmänt straff som ingår i strafflagen. Straffet kan under vissa förutsättningar dömas ut i stället för högst åtta månader ovillkorligt fängelse. Beroende av fängelsestraffets längd varierar längden av samhällstjänst mellan 14 och 240 timmar. Samhällstjänst kan också dömas ut som tilläggsstraff till ett villkorligt fängelsestraff som överskrider 8 månader. Då uppgår strafflängden till högst 90 timmar. Samhällstjänst är oavlönat arbete under övervakning.

Brottspåföljdsmyndigheten utreder den åtalades lämplighet till samhällstjänst innan domstolsbeslut samt anvisar tjänstgöringsstället och övervakar tjänstgöringen.

Samhällstjänst kan dömas ut om

  • högst åtta månader fängelse döms ut för brottet
  • den åtalade samtycker till samhällstjänst
  • den åtalade kan antas klara av samhällstjänst.

Tidigare domar till samhällstjänst eller ovillkorliga fängelsestraff kan medföra att samhällstjänst inte döms ut.

Brottspåföljdsmyndigheten ska på åklagarens begäran göra upp en påföljdsutredning där den åtalades möjligheter att klara av tjänstgöringen utvärderas. Själva tjänstgöringen består av allmännyttigt arbete enligt en plan för strafftiden. Överträdelser av planen bestraffas.

Under de senaste åren har ca 35 procent av de fängelsestraff som underskrider åtta månader dömts ut som samhällstjänst. Årligen har i genomsnitt 3600-3700 fall av samhällstjänst påbörjats. Andelen slutförda straff har årligen uppgått till ca 80 procent. Det vanligaste brottet hos dömda till samhällstjänst har varit grovt rattfylleri vilket är huvudbrottet hos över hälften av de dömda.


 
Publicerad 17.6.2020