Kommentarer

Kommentarer som skickas med denna blankett tas emot av Brottspåföljdsmyndighetens kommunikationsenhet. Blanketten kan användas för att kommentera t.ex. Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet eller webbplatsen. Däremot kan vi inte ge rättsliga råd beträffande enskilda ärenden.

Om ärendet kräver officiell behandling ska Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor kontaktas, kirjaamo.rise(at)om.fi, tfn +358 2956 88588 eller +358 50 531 7982.

Obligatoriska fält har markerats med stjärna (*). För att blanketten ska kunna skickas måste respons-fältet fyllas i. Vänligen ange dina kontaktuppgifter om du vill ha ett svar.

*
*
Antal tecken kvar 900 / 900
 
 
Publicerad 30.7.2018