Hälsa och välfärd

Info Finland - Corona

Finland har haft undantagstillstånd på grund av coronaviruset. Följ noga myndigheternas anvisningar. I Info Finland hittar du länkar till tillförlitlig information om coronaviruset och dess konsekvenser som de finländska myndigheterna publicerat. Här finns information på flera invandrarspråk.

Korona

Det lönar sig för att se tillsdin hälsa och följa alla säkerhetsanvisningar. Särskilt viktigt är det under undantagsperioder, såsom nu under coronapandemin. I informationspaket som fånghälsovården sammanställt hittar du information om coronaviruset på finska, svenska, engelska, ryska och arabiska.

Koronavirus - tietoa!

På webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd finns lättläst information om coronaviruset och covid-19.

Opas koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden käsittelyyn

Det är lätt hänt att undantagsförhållanden väcker oro och osäkerhet. Här hittar du en handbok i egenvård som hjälper dig att handskas med oro och ångest som beror på coronan. Materialet används även av yrkesutbildade personer i arbetet med klienter.

Hyvis

Vill du få information om välbefinnande och hälsa? Testa och följa ditt eget hälsotillstånd? På den här webbplatsen får du den informationen och hittar fram till social- och hälsovårdstjänster i ditt eget bostadsområde.

Oma Hyvis

Om du har personliga koder till Hyvis, kan du uträtta ärenden elektroniskt.

Kanta.fi -palvelut

Känner du till vilka hälsouppgifter, utlåtanden och anteckningar som finns on dig och din hälsa? Vilka är dina diagnoser och vad du fått för recept? I Kanta kan du kolla dina egna hälsouppgifter och vårdbesök. Servicen kräver personliga koder.

Hyvä kysymys

En bra fråga! Det här är en tjänst där du kan hitta tillförlitlig information och stöd när livet blir hektiskt. Tjänsterna och informationen på Hyvä kysymys är gratis och produceras av Befolkningförbundet och dess samarbetsorganisationer.

Mielenterveyden keskusliitto

Psykiska problem är rätt så vanliga men ofta håller man fortfarande tyst om dem. Centralförbundet för Mental Hälsa erbjuder information och hjälp. Det finns mentalvårdstjänster att tillgå, och hjälpen finns lyckligtvis också att få över nätet.

Mielenterveysseura

På webbplatsen för föreningen Psykisk Hälsa får du information om mental hälsa, välbefinnande och råd om hur man söker hjälp.

Mielenterveystalo

Här hittar du ett mycket täckande informationspaket om mentalvården och hur man sköter den. Här finns egenvårdsprogram, handböcker, symptomnavigatorer med hjälp av vilka man kan kartlägga sina egna symtom. Det finns också information om olika tjänster och webbterapi som är avgiftsbelagd.

Mielenterveystalo - självhjälpsguider

Här kan du läsa olika självhjälpguider som handlar om missbruksproblem, problem med sinnesstämningar och ångest och problem med människorelationer. Här finns egenvård för praktiskt taget vilket problem som helst.

Finlands Röda Kors

Hädässä ystävä tunnetaan! Finlands Röda Kors utför frivilligarbete också i fängelser. I civilsamhället erbjuder Röda Korset en rad tjänster, såsom kurser i första hjälpen, krishjälp och har skyddade boenden för unga.

Terveyskirjasto

Det här är ett e-bibliotek med artiklar om hälsa, hälsofrämjande, diagnoser, vårdmetoder och läkemedel.

Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd tillhandahåller tillförlitlig expertkunskap. På webbplatsen hittar du undersökningar och aktuella nyheter om hälsa och välbefinnande och relaterade tjänster.

Mentalvårdstjänster vid Institutet för hälsa och välfärd

Vill de ha information om mentalvårdsärenden och mentalvårdstjänster, se finns det att få på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Virtuaalisairaala

Här hittar du information och hjälp när det gäller sjukdomar samt hälsa och välfärd.

Social- och hälsovårdsministeriet

Information på ministeriell nivå om social- och hälsovårdsfrågor, aktuella pressmeddelanden och nyheter hittar du under dessa länkar:

Publicerad 7.12.2020