Hälsa och välfärd

I det här avsnittet hittar du information om hälsa och välbefinnande, dina egna hälsouppgifter och olika vårdanvisningar och självhjälpsguider.

Centralförbundet för Mental Hälsa

Psykiska problem är rätt så vanliga men ofta håller man fortfarande tyst om dem. Centralförbundet för Mental Hälsa erbjuder information och hjälp. Det finns mentalvårdstjänster att tillgå, och hjälpen finns lyckligtvis också att få över nätet.

Centralförbundet för Mental Hälsa

Hyvis

Vill du få information om välbefinnande och hälsa? Testa och följa ditt eget hälsotillstånd? På den här webbplatsen får du den informationen och hittar fram till social- och hälsovårdstjänster i ditt eget bostadsområde.

Hyvis (på finska)

Oma Hyvis

Om du har personliga koder till Hyvis, kan du uträtta ärenden elektroniskt.

Oma Hyvis (på finska)

Hyvä kysymys

En bra fråga! Det här är en tjänst där du kan hitta tillförlitlig information och stöd när livet blir hektiskt. Tjänsterna och informationen på Hyvä kysymys är gratis och produceras av Befolkningförbundet och dess samarbetsorganisationer.

Hyvä kysymys

Hälsobyn

Här hittar du information och hjälp när det gäller sjukdomar samt hälsa och välfärd.

Hälsobyn

Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd tillhandahåller tillförlitlig expertkunskap. På webbplatsen hittar du undersökningar och aktuella nyheter om hälsa och välbefinnande och relaterade tjänster.

Institutet för hälsa och välfärd

Mentalvårdstjänster vid Institutet för hälsa och välfärd

Vill de ha information om mentalvårdsärenden och mentalvårdstjänster, se finns det att få på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Mentalvårdstjänster vid Institutet för hälsa och välfärd

Kanta.fi -palvelut

Känner du till vilka hälsouppgifter, utlåtanden och anteckningar som finns on dig och din hälsa? Vilka är dina diagnoser och vad du fått för recept? I Kanta kan du kolla dina egna hälsouppgifter och vårdbesök. Servicen kräver personliga koder.

Kanta.fi -palvelut (ESV)

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

På webbplatsen för föreningen Psykisk Hälsa får du information om mental hälsa, välbefinnande och råd om hur man söker hjälp.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Psykporten.fi

Här hittar du ett mycket täckande informationspaket om mentalvården och hur man sköter den. Här finns egenvårdsprogram, handböcker, symptomnavigatorer med hjälp av vilka man kan kartlägga sina egna symtom. Det finns också information om olika tjänster och webbterapi som är avgiftsbelagd.

Psykporten.fi

Egenvårdsprogram

Här kan du läsa olika självhjälpguider som handlar om missbruksproblem, problem med sinnesstämningar och ångest och problem med människorelationer. Här finns egenvård för praktiskt taget vilket problem som helst.

Psykporten - Egenvårdsprogram

Röda Korset

Hädässä ystävä tunnetaan! Finlands Röda Kors utför frivilligarbete också i fängelser. I civilsamhället erbjuder Röda Korset en rad tjänster, såsom kurser i första hjälpen, krishjälp och har skyddade boenden för unga.

Röda Korset

Social- och hälsovårdsministeriet

Information på ministeriell nivå om social- och hälsovårdsfrågor, aktuella pressmeddelanden och nyheter hittar du under dessa länkar:

‍Social- och hälsovårdsministeriet

Terveyskirjasto

Det här är ett e-bibliotek med artiklar om hälsa, hälsofrämjande, diagnoser, vårdmetoder och läkemedel.

Terveyskirjasto (på finska)

Ätstörningsförbundet i Finland - SYLI

Dessa webbsidor erbjuder kunskap, stöd och verksamhet för de som insjuknat i en ätstörning eller som kämpar med sitt förhållande till maten och kroppen. Forbundet stöder også dig som är närstående.

Ätstörningsförbundet i Finland - SYLI

F‍olkhälsan

Här kan du ta reda på vad den största svenskspråkiga organisationen i Finland som arbetar för bättre hälsa och livskvalitet kan kan erbjuda dig.

Folkhälsans hemsida


Publicerad 23.2.2024