Kontaktinformation

BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN
Centralförvaltningen
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors

Tfn +358 29 56 88500
Fax +358 29 56 65440

E-post
kirjaamo.rise(at)om.fi

 
Publicerad 10.10.2019