Till medierna


Brottspåföljdsmyndighetens informationsenhet svarar på förfrågningar om material, presentationsblad, publikationer och information i branschen.

Informationschef Pilvi Isotalus
tfn +358 29 56 88570, +358 50 331 0067

Kommunikationsexpert Anna Kotaviita
tfn +358 29 56 88407

Kommunikationsexpert Marianna Laitinen
tfn +358 29 56 88431

Kommunikationsplanerare Sonja Kuusela
tfn +358 29 56 88516
Assistent Jaana Kaivola
tfn +358 29 56 88574

Formuleringen av e-postadresser är förnamn.efternamn@om.fi.

Tillstånd till intervjuer och fotografering i fängelser

Intervjuer kräver alltid såväl skriftligt samtycke från fången i fråga som bifall från fängelsedirektören. Fägelsedirektöreranas namn och nummer finns här.

Genom ett skriftligt avtal kan man säkerställa att rättssäkerheten för den intervjuade och den närmaste omgivningen iakttas så bra som möjligt både under själva intervjun och därefter. Fängelset skaffar samtycke från fången.

Fängelsedirektören beviljar skriftligt fotograferingstillstånd. Syftet, tidpunkten och fängelsets specialvillkor framgår av tillståndet.

I själva fotograferingssituationen ska man se till att personer som inte hänför sig till sammanhanget men som eventuellt syns på bilderna inte kan identifieras. Det gäller både fångar och anställda.

Anstaltens säkerhetsteknik och andra byggnadstekniska detaljer får inte avbildas vid fotografering.

Ankomst till ett fängelse

Ankomsten till ett fängelse ska i god tid anmälas på förhand. Uppgifter om besökaren, dvs. namn och födelsedatum, ska överlämnas till den som förespråkar besöket. Vid ankomsten kontrolleras besökarens identitet genom en identitetshandling med fotografi.

Det är viktigt att reservera god tid för ankomsten, eftersom säkerhetskontrollen kan kräva en stund. Tiden beror på omfånget av besökarens utrustning.

Särskilt på slutna anstalter ska det beaktas att mobiltelefoner och andra kommunikationsmedel ska av säkerhetsskäl lämnas in till fängelsets effektförvaring under besöket.

Om ett besök kräver exceptionell utrustning eller om det inte äger rum under den vanliga besökstiden, ska eventuella specialtillstånd och -arrangemang på förhand avtalas med fängelsedirektören.

 
Publicerad 9.7.2019