Att lämna in begäran som gäller dina uppgifter

Brottspåföljdsmyndigheten använder meddelandetjänsten Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten är ett informationssäkert sätt att sköta ärenden med Brottspåföljdsmyndigheten elektroniskt. Det går att uträtta ärenden via adressen www.suomi.fi/meddelanden, där meddelandena går till registratorskontoret vid Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet och vid behov vidarebefordras. Meddelandena kan också innehålla bilagor. Ett informationssäkert sätt att sköta ärenden elektroniskt underlättar situationer där det behövs stark kundautentisering för att säkerställa identiteten.

Det är lätt att aktivera meddelandetjänsten genom att logga in på webbplatsen Suomi.fi med bankkoder. I samband med aktiveringen ger kunden sitt samtycke till att alla myndighetsmeddelanden till honom eller henne sänds i elektronisk form till tjänsten. Efter att samtycke lämnats får de myndigheter som använder Suomi.fi-meddelanden och andra organisationer som använder tjänsten sända kunden meddelanden (både vanliga och sådana som kräver mottagningsbekräftelser) och beslutshandlingar elektroniskt till tjänsten. Aktiverar man Suomi.fi-tjänsten, sänds inga handlingar längre per post.

Användningen av Suomi.fi-meddelanden är avgiftsfri för kunden, men myndigheten kan ta ut en avgift för beslut den utfärdat. I tjänstens inställningar ska anges den e-postadress till vilken ankomstavier om meddelanden som kommit in till tjänsten ska skickas. I inställningarna kan man också, om man så önskar, omvandla sättet att leverera meddelanden till papperspost. Inställningarna kan ändras när som helst.

Alternativt kan begäran om uppgifter göras per e-post till adressen tietopyynnot.rise(@)om.fi eller brevledes till adressen Brottspåföljdsmyndigheten Centralförvaltningsenheten Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors, Finland

Läs mer:

Information om Suomi.fi-meddelanden

Tekniskt stöd för användare av Suomi.fi-meddelanden / Medborgarrådgivningen: ge respons eller ring på 0295 000 (må-fr 8-21, lö 9-15).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för webbplatsen Suomi.fi och för meddelandetjänsten som är en del av den


 
Publicerad 4.2.2020