Verksamhetsställen

Finland är indelat i tre brottspåföljdsregioner: Södra Finlands brottspåföljdsregion, Västra Finlands brottspåföljdsregion och Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion. Varje brottspåföljdsregion har ett regionscentrum och ett utvärderingscentrum samt fängelser och byråer för samhällspåföljder.

Den riksomfattande Brottspåföljdsmyndighetens centrala förvaltningsenhet är belägen i Helsingfors och verkställighetsenheten i Åbo (verksamhetsställen även i Kuopio, Uleåborg och Vanda).

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral är i Vanda.

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsställen på kartan (pdf, 0.03 Mt)

 
Publicerad 3.10.2018