Cent­ral­för­valt­nin­gen

Fågelviksgatan 5 (besöks- och postadress)
00530 Helsingfors, Finland
Vä­xel: +358 29 56 88500

REGISTRERINGSBYRÅ
Tfn. +358 29 56 88588
Fax+358 29 56 65440

E-POST:
Allmänna förfrågningar: info.rise(at)om.fi
Officiella posten: kirjaamo.rise(at)om.fi
Tjäns­te­mäns e-pos­tad­res­ser: fors­ta­namn.ef­ter­namn(at)om.fi

INFORMATIONSENHETEN

Pilvi Isotalus, informationschef tfn +358 29 56 88570, +358 331 0067
Maija Jokitalo, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88599, +358 50 516 7497
Sonja Kuusela, kommunikationsplanerare tfn +358 29 56 88516, +358 50 574 9811
Jaana Kaivola, assistent tfn +358 29 56 88574, +358 50 590 3324

FÅNGE REGISTRET
Tfn +358 29 56 88540
Fax +358 29 56 65441

Ledning

Esa Vesterbacka, generalirektör för Brottspåföljdsmyndigheten tfn +358 29 56 88400
Heli Herna, förvaltningsdirektör tfn +358 29 56 88419
Pauli Nieminen, utvecklingsdirektör, tfn +358 29 56 88504

Ledningens stödenhet

Esa Vesterbacka, generaldirektör tfn +358 29 56 88400

STRATEGISK STYRNING
Pia Raassina-Terho
, planeringschef tfn +358 29 56 88421
Tuija Niemi, chefsassistent tfn +358 29 56 88487

Projektbyrå
Maria-Kaisa Nordström, projektspecialist tfn +358 29 56 88488

KOMMUNIKATION
Pilvi Isotalus, kommunikationschef tfn +358 29 56 88570, +358 331 0067
Maija Jokitalo, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88599, +358 50 516 7497
Sonja Kuusela, kommunikationsplanerare tfn +358 29 56 88516, +358 50 574 9811
Jaana Kaivola, assistent tfn +358 29 56 88574, +358 50 590 3324

INTERNATIONELLA ÄRENDEN
Heidi Lind, chef för enheten för internationella ärenden tfn +358 29 56 88544
Paavo Siltala, översättare tfn +358 29 56 88509
Katja Hiltunen, översättare tfn +358 29 56 88476
Mika Peltola, planerare tfn +358 29 56 88498

Påföljdernas effektivitet

Pauli Nieminen, utvecklingsdirektör tfn +358 29 56 88504

KLIENTARBETE OCH AKTIVITETER
Päivi Hannula, överinspektör tfn +358 29 56 88479
Eila Lempiäinen, överinspektör tfn +358 29 56 88473
Kati Kaarlejärvi, projektchef tfn +358 29 56 88536
Pia Andersson, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88530
Ulla Knuuti, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88483
Kati Sunimento, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88420
Pia Puolakka, projektchef tfn +358 29 56 88496
Satu Rahkila, specialsakkunnig, tfn +358 29 56 88595
Tatja Kivimäki, specialplanerare tfn +358 29 56 88503
Pia Pietikäinen, specialplanerare tfn +358 29 56 88405
Tiina Ihanus, specialplanerare tfn +358 29 56 88428
Kaija Illikainen, avdelningssekreterare tfn +358 29 56 88502

SÄKERHET
Ari Juuti, överinspektör tfn +358 29 56 88456
Sami Peltovuoma, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88548
Jani Kotoaro, lawyer tfn +358 29 56 88451
Timo Tuomi, inspectör tfn +358 29 56 88454
Petri Nurmi, inspectör, tfn +358 29 56 88426
Ari Pakarinen, säkerhetsingenjör tfn +358 29 56 88467
Jaana Kaplas, assistent tfn +358 29 56 88460

VERKSAMHETSLOKALER
Kauko Niemelä, fastighetschef tfn +358 29 56 88573
Heikki Vaarama, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88551
Asko Miettinen, specialplanerare tfn +358 29 56 88453

STATISTIK OCH FORSKNING
Ilppo Alatalo, överinspektör tfn +358 29 56 88416
Henrik Linderborg, specialforskare tfn +358 29 56 88507
Marja-Liisa Muiluvuori, specialforskare tfn +358 29 56 88571
Sasu Tyni, specialforskare tfn +358 29 56 88412
Peter Blomster,specialforskare tfn +358 29 56 88552
Jukka Leinonen, specialforskare, tfn +358 29 56 88563
Taina Alakahri, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88535
Tarmo Parviainen, planerare tfn +358 29 56 88547
Päivi Vanhala, planerare tfn +358 29 56 88459
Tuomas Laurila, planerare tfn +358 29 56 88417

Förvaltning och laglighetsövervakning

Heli Herna, förvaltningsdirektör tfn +358 29 56 88419

HR-LEDNING
Marko Oresmaa, HR-direktör tfn +358 29 56 88455
Anna-Liisa Häkkinen, jurist tfn +358 29 56 88436
Leo Immonen, överinspektör tfn +358 29 56 88403
Harry Anttila, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88537
Tytti Virkkula, specialplanerare tfn +358 29 56 88518
Jari Tuomela, specialplanerare tfn +358 29 56 88510
Päivi Pollari, planerare tfn +358 29 56 88402
Petteri Eskoli, planerare tfn +358 29 56 88550

EKONOMI OCH UPPHANDLINGAR
Mika Ulmanen, redovisningschef tfn +358 29 56 88581
Pekka Keskinen, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88543 (pekka.k.keskinen(at)om.fi)
Eija-Riitta Nelin, specialplanerare tfn +358 29 56 88441
Tia Jernmark, planerare tfn +358 29 56 80043
Merja Latvasalo, avdelningssekreterare tfn +358 29 56 88485
Kari Harrivaara, assistent tfn +358 29 56 88554

INFORMATIONSTJÄNSTER
Fax +358 29 56 65440
Riku Pammo, utvecklingschef tfn +358 29 56 88495
Tiina Ahtonen, jurist tfn +358 29 56 88562
Sami Lukkarinen, specialplanerare tfn +358 29 56 88406
Veronica Riihijärvi, specialplanerare tfn +358 29 56 8888437
Juha Laatunen, planerare tfn +358 29 56 88465
Nina Tschaplin-Lindfors, planerare tfn +358 29 56 88531

LAGLIGHETSÖVERVAKNING OCH INTERNATIONELL VERKSTÄLLIGHET
Fax +358 29 56 65441
Katja Đogović
, ledande jurist tfn +358 29 56 88466
Esa-Pekka Hänninen, jurist tfn +358 29 56 88585
Anna-Liisa Sandvik, jurist tfn +358 2956 88474
Johanna Aarnio, jurist tfn +358 29 56 88546
Juha Koski, jurist tfn +358 29 56 88561
Mia Sandberg, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88596
Kari Airaksinen, inspektör tfn +358 29 56 88517
Anne Niinivaara, planerare tfn +358 29 56 88523 (anne.m.niinivaara(at)om.fi)
Sarita Mäenpää, planerare tfn +358 29 56 88598
Heidi Vuori, planerare tfn +358 29 56 88519
Anne Rytkönen, avdelningssekreterare tfn +358 29 56 88471

Intern revision

Gabriella Adlercreutz-Laurin, revisionschef tfn +358 29 56 88462
Timo Hietakangas, överinspektör tfn +358 29 56 88584
Mikko Metsola, inspectör tfn +358 29 56 88 513

Projektbyrå för ROTI

Karoliina Taruvuori, projektdirektör tfn +358 29 56 88512
Enni Koskenvuori, specialplanerare tfn +358 29 56 88404
Heli Lenkkeri, planerare tfn +358 29 56 88533


 
Publicerad 11.12.2018