Cent­ral­för­valt­nin­gen

Fågelviksgatan 5 (besöks- och postadress)
00530 Helsingfors, Finland
Vä­xel: +358 29 56 88500

REGISTRERINGSBYRÅ
Tfn. +358 29 56 88588
Fax+358 29 56 65440

E-POST:
Allmänna förfrågningar: info.rise(at)om.fi
Officiella posten: kirjaamo.rise(at)om.fi
Tjäns­te­mäns e-pos­tad­res­ser: fors­ta­namn.ef­ter­namn(at)om.fi

INFORMATIONSENHETEN
Päivi Kaikkonen,
kommunikationschef tfn +358 29 56 88570, +358 50 331 0067
Anna Kotaviita, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88407, +358 50 598 3210
Marianna Järvinen, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88431, 050 433 8172
Anni Ahtola, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88446, 050 575 9149
Jaana Kaivola, assistent tfn +358 29 56 88574, +358 50 590 3324

FÅNGE REGISTRET
Tfn +358 29 56 88540
Fax +358 29 56 65441

Ledning

Arto Kujala, generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten. Växel +358 29 56 88500
Heli Herna, direktör tfn +358 29 56 88419
Riitta Kari, utvecklingsdirektör tfn +358 50 592 3306
Merja Latvasalo, chefsassistent tfn +358 29 56 88485

Ledningens stödenhet

Arto Kujala, generaldirektör. Växel +358 29 56 88500

STRATEGISK STYRNING
Pia Raassina-Terho
, planeringschef tfn +358 29 56 88421
Sinikka Olmiala, specialplanerare tfn +358 29 56 88430

Kaija Illikainen, chefsassistent tfn +358 29 56 88502
Merja Latvasalo, chefsassistent tfn +358 29 56 88485
Tuija Niemi, chefsassistent tfn +358 29 56 88487

Projektbyrå
Maria-Kaisa Nordström, projektspecialist tfn +358 29 56 88488

KOMMUNIKATION
Päivi Kaikkonen, kommunikationschef tfn +358 29 56 88570, +358 50 331 0067
Anna Kotaviita, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88407, +358 50 598 3210
Marianna Järvinen, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88431, 050 433 8172
Anni Ahtola, kommunikationsexpert tfn +358 29 56 88446, 050 575 9149
Jaana Kaivola, assistent tfn +358 29 56 88574, +358 50 590 3324

INTERNATIONELLA ÄRENDEN
Virva Raitio, chef för enheten för internationella ärenden tfn +358 29 56 88461
Paavo Siltala, översättare tfn +358 29 56 88509
Katja Hiltunen, översättare tfn +358 29 56 88476
Mika Peltola, planerare tfn +358 29 56 88498

Påföljdernas effektivitet

KLIENTARBETE OCH AKTIVITETER
Päivi Hannula, överinspektör tfn +358 29 56 88479
Eila Lempiäinen, specialplanerare tfn +358 29 56 88473
Ulla Knuuti, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88483
Kati Sunimento, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88420
Tiina Vogt-Airaksinen, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88508
Pia Puolakka, projektchef tfn +358 29 56 88496
Satu Rahkila, specialsakkunnig, tfn +358 29 56 88595
Sanna Kohvakka, specialsakkunnig, tfn +358 29 56 88501
Tuija Muurinen, specialsakkunnig, tfn +358 29 56 88579
Tatja Kivimäki, specialplanerare tfn +358 29 56 88503
Anni Pöyry, lawyer tfn +358 29 56 88445
Maritta Partanen, specialsakkunnig, tfn +358 29 56 81806

SÄKERHET
Ari Juuti, säkerhetsdirektör tfn +358 29 56 88456
Sami Peltovuoma, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88548
Aki Saarinen, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88410
Annika Finnberg, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88405
Jani Kotoaro, lawyer tfn +358 29 56 88451
Timo Tuomi, inspectör tfn +358 29 56 88454
Petri Nurmi, inspectör, tfn +358 29 56 88426
Ari Pakarinen, säkerhetsingenjör tfn +358 29 56 88467
Kaisu Timonen, forskare tfn +358 29 56 88493
Jaana Kaplas, assistent tfn +358 29 56 88460

VERKSAMHETSLOKALER
Kauko Niemelä, fastighetschef tfn +358 29 56 88573
Heikki Vaarama, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88551
Asko Miettinen, specialplanerare tfn +358 29 56 88453

STATISTIK OCH FORSKNING
Ilppo Alatalo, överinspektör tfn +358 29 56 88416
Henrik Linderborg, specialforskare tfn +358 29 56 88507
Marja-Liisa Muiluvuori, specialforskare tfn +358 29 56 88571
Sasu Tyni, specialforskare tfn +358 29 56 88412
Peter Blomster,specialforskare tfn +358 29 56 88552
Taina Alakahri, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88535
Tarmo Parviainen, planerare tfn +358 29 56 88547
Päivi Vanhala, planerare tfn +358 29 56 88459
Tuomas Laurila, planerare tfn +358 29 56 88417

Förvaltning och laglighetsövervakning

Heli Herna, direktör tfn +358 29 56 88419

HR-LEDNING
Marko Oresmaa, HR-direktör tfn +358 29 56 88455
Juha-Matti Moilanen, jurist tfn +358 29 56 88436
Johanna Saukkonen, jurist tfn +358 29 56 88411
Harry Anttila, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88537
Joona Högnäs, specialplanerare tfn +358 29 56 88433
Tiina Ihanus, specialplanerare tfn +358 29 56 88428
Päivi Pollari, planerare tfn +358 29 56 88402
Petteri Eskoli, planerare tfn +358 29 56 88492

EKONOMI OCH UPPHANDLINGAR
Mika Ulmanen, redovisningschef tfn +358 29 56 88581
Janniina Pohja, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88432
Eija-Riitta Nelin, specialplanerare tfn +358 29 56 88441
Päivi Hyvönen, planerare tfn +358 29 56 88408 (paivi.u.hyvonen(at)om.fi)
Inka Kusnierz, planerare tfn +358 29 56 88463
Kari Harrivaara, assistent tfn +358 29 56 88554

INFORMATIONSTJÄNSTER
Fax +358 29 56 65440
Sami Lukkarinen, specialplanerare tfn +358 29 56 88406
Juji Nykänen, specialplanerare tfn +358 29 56 88437
Hannele Svanström, jurist tfn +358 29 56 88562
Juha Laatunen, planerare tfn +358 29 56 88465
NinaTschaplin-Lindfors, planerare tfn +358 29 56 88531
Hanna Koskela, planerare tfn +358 29 56 88520
Helena Mörsky, planerare tfn +358 29 56 88439
Sari Jantunen, planerare tfn +358 29 56 88415

LAGLIGHETSÖVERVAKNING OCH INTERNATIONELL VERKSTÄLLIGHET
Fax +358 29 56 65441
Heli Tamminen
, ledande jurist tfn +358 29 29 56 88414
Esa-Pekka Hänninen, jurist tfn +358 29 56 88585
Johanna Aarnio, jurist tfn +358 29 56 88546
Talvikki Virkkala, jurist tfn +358 29 56 88434
Anna-Liisa Sandvik, jurist tfn +358 29 56 88468
Heidi Lokasaari, jurist tfn +358 29 56 88490
Anu Helenius, projektchef tfn +358 29 56 88435
Mia Sandberg, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88596
Sarita Mäenpää, specialsakkunnig tfn +358 29 56 88598
Kari Airaksinen, inspektör tfn +358 29 56 88517
Anne Niinivaara, planerare tfn +358 29 56 88523 (anne.m.niinivaara(at)om.fi)
Heidi Vuori, planerare tfn +358 29 56 88519
Anne Rytkönen, avdelningssekreterare tfn +358 29 56 88471

Intern revision

Gabriella Adlercreutz, revisionschef tfn +358 29 56 88462
Mikko Metsola, överinspectör tfn +358 29 56 88 513

Projektbyrå för ROTI

e-post: roti.rise(at)om.fi
Karoliina Taruvuori, projektdirektör tfn +358 29 56 88512


 
Publicerad 8.9.2020