Helsingfors

Helsingfors byrå för samhällspåföljder hör till Södra Finlands brottspåföljdsregion.

Broholmsgatan 12 D 3. vån.
00531 Helsingfors

Jour för samhällstjänst +358 29 56 80052, +358 50 576 8647

050 576 8647
Fax: +358 29 56 80009
E-post: helsinki.ykst(at)om.fi

Direktör Sinikka Saarela, tfn +358 29 56 80036, +358 50 439 3780
Biträdande direktör Anneli Karjalainen, tfn +358 29 56 80073, +358 50 439 3641
Biträdande direktör Maaret Lundahl, tfn +358 29 56 80088 +358 50 533 0002

 
Publicerad 9.7.2019