Jokela fängelse

Jokela fängelse hör till Södra Finlands brottspåföljdsregion.

Tikuntekijäntie 1
05400 Jokela
PB 20, 05401 Jokela
Tfn +358 29 56 83200, öppen fängelseavdelning +358 29 56 83204
Fax +358 29 56 83300, öppen fängelseavdelning +358 29 56 83302
E-post: jokela.vankila(at)om.fi
Mejl till fångat: vankiposti.jokela(at)om.fi (Anvisning för användning av fångmejl. Ett mejl behandlas inte om det inte övensstämmet med anvisningarna).

Direktör Danila Gangnuss , tfn +358 50 585 2416
Biträdande direktör Lotta Joensuu, tfn +358 50 371 0997

Ordningsstadga för Jokela fängelse 26.2.2016 (pdf, 0.25 Mt) Ordningsstadga för öppna avdelningen på Jokela fängelse 26.2.2016 (pdf, 0.69 Mt)

 
Publicerad 10.3.2020