Kuopio fängelse

Kuopio fängelse hör till Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion.

Itkonniemenkatu 2b
70100 Kuopio
PB 7, 70101 Kuopio
Tfn +358 29 56 87600
Fax +358 29 56 87779
E-post: kuopio.vankila(at)om.fi
Mejl till fångat: vankiposti.kuopio(at)om.fi (Anvisning för användning av fångmejl. Ett mejl behandlas inte om det inte övensstämmet med anvisningarna).

Direktör Harri Pohjolainen, tfn +358 29 56 87612, +358 50 387 3895
Biträdande direktör Jukka Häkkilä, tfn +358 29 56 87630, +358 500 576 754
Biträdande direktör Tuomo Röntynen, tfn +358 29 56 87635, +358 50 387 3871

 
Publicerad 9.7.2019