Hälsovårdsenheten för fångar

Från och med 1.1.2016 ansvarar Hälsovårdsenheten för fångar vid Institutet för hälsa och välfärd för fånghälsovården.

Kontaktuppgifterna (på finska) finns på www.vth.fi. 
Publicerad 9.7.2019