Kriminologiska biblioteket

Vid Brottspåföljdssektorns utbildningscentral (RSKK) finns ett kriminologiskt bibliotek. RSKK ger även ut publikationer. Kriminologiska biblioteket är ett vetenskapligt bibliotek specialiserat i kriminalvetenskap. Dess specialiteter omfattar verkställigheten av straff, fångvård, kriminologi, kriminalvård, brottsförebyggande och offerstudier. Antalet volymer i biblioteket är ca. 23 700 och antalet stadigt ankommande tidskrifter ca. 200.

Kriminologiska biblioteket betjänar i första hand den s.k. ramorganisationen, det vill säga personalen av kriminalpolitiska avdelningen av justitieministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten, Brottspåföljdssektorns utbildningscentral, fängelserna och samhälsspåföljdsbyråer. I andra hand betjänar biblitoteket andra informationssökare i områdena som biblioteket representerar.

Öppettider må - to 9.00 – 15.30, fr 9.00 – 14.00.

Ytterligare information:


Brottspåföljdssektorns utbildningscentral (RSKK)
Kriminologiska biblioteket
PB 41 / Vernissagatan 2 A
01301 Vanda
tfn 010 36 65054
E-post: krilokirjasto(at)om.fi

nätsidor av Brottspåföljdssektorns utbildningscental kan man bekanta sig med centralens publikationer.

 
Publicerad 9.7.2019