Verkställighetsenheten

Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande verkställighetsenhet har hand om den formella verkställigheten av fängelsestraff, övervakningsstraff, förvandlingsstraff för böter och, tillsammans med kontaktpersoner i verkställigheten, den administrativa verkställigheten av häktning.

Verkställighetsenheten tar emot domar från avgörande- och beslutsregistret i justitieförvaltningens informationssystem, utreder domarnas verkställbarhet och sänder domarna för att verkställas.

Verkställighetsenheten har hand om efterlysning av personer som undviker straffverkställighet och för ett verkställighetsregister.

De tjänstemän vid enheten som svarar för verkställigheten fattar beslut om strafftiden för de dömda. En verkställighetsdirektör avgör rättelseyrkanden som gäller beslut om strafftid.


Verkställighetsenhetens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget i Åbo och de övriga verksamhetsställena i Kuopio, Uleåborg och Vanda.

Kontaktinformation:

Tel. +358 29 568 1000


Åbo
Mathilda Wredes gata 1, 20380 Åbo, Finland /
PB 50, 20251 Åbo, Finland
Fax +358 29 568 4860
E-post taytantoonpanoyksikko.rise(at)om.fi


Vanda
Broängsgränden 2, 01260 Vanda, Finland /
PB 260, 01261 Vanda, Finland
Fax +358 29 568 1129
E-post taytantoonpanoyksikko_vantaa.rise(at)om.fi

Kuopio
Itkonniemenkatu 2 b, 70100 Kuopio, Finland /
PB 180, 70101 Kuopio, Finland
Fax +358 29 568 5910
E-post taytantoonpanoyksikko_kuopio.rise(at)om.fi

Uleåborg
Nahkatehtaankatu 5 A, 90130 Uleåborg, Finland /
PB 54, 90101 Uleåborg, Finland
Fax +358 29 568 6749
E-post taytantoonpanoyksikko_oulu.rise(at)om.fi

 
Publicerad 3.5.2019