Basvård

Hälsovården vid Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att ordna behövlig hälso- och sjukvård och rehabilitering. Fånghälsovården sköts primärt av egen hälsovårdspersonal i egna lokaler och med egna redskap.

Fängelserna ordnar heldagsmathållning för de intagna. Dessutom förses de med lämplig klädsel och behövliga sängkläder och linne vid ankomsten.

Fångarnas boendelokaler ska utrustas så att de uppfyller villkoren för bostadslokaler i den allmänna bygglagstiftningen.

 
Publicerad 10.7.2019