Fånghälsovården

Hälsorelaterade tjänster för de intagna i finländska fängelserna tillhandahålls av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Tjänster inom primärvård, munhälsovård och specialiserad psykiatrisk vård producerar vi huvudsakligen själv. Övrig krävande specialistvård och jourtjänster köper vi in.

Fånghälsovården förvaltas av Institutet för hälsa och välfärd. Fånghälsovården fungerar i nära samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten.

 
Publicerad 10.7.2019