Övervakad frihet på prov

En fånge kan på vissa villkor placeras i med tekniska anordningar och på annat sätt övervakad frihet på prov utanför fängelset tidigast sex månader före den villkorliga frigivningen eller frigivningen efter avtjänande av hela straffet.

Det krävs att fångarna ska iaktta rusmedelsfrihet och andra föreskrivna villkor under frihet på prov. En verkställighetsplan görs upp för frihet på prov. Planen omfattar bl.a. boende, försörjning, sysselsättningsplikt, daglig sysselsättningstid och övervakning av frihet på prov. Fängelset svarar för övervakning av frihet på prov.

Lag om övervakad frihet på prov (i kraft från och med 1.1.2014)

 
Publicerad 1.7.2014