Kontakter med omvärlden


Fångarna kan beviljas tillstånd att stå i telefonkontakt med någon utanför anstalten. I meroarten av fängelserna använder fångarna telefon vid bestämda tidpunkter med de telefonkort som de själva har köpt.

En fånge ska på begäran meddela med vem han eller hon önskar tala. Samtal får avlyssnas om missbruk misstänks. Fången och samtalspartnern ska på förhand underrättas om avlyssningen. Samtal mellan en fånge och en tillsynsmyndighet som övervakar fängelseverksamheten, fångens advokat eller ett allmänt rättsbiträde får inte avlyssnas.

Det finns inga kvantitativa begränsningar av brevväxling. Postförsändelser till eller från en fånge kan dock av särskilda skäl (exempelvis misstankar om förbjudna ämnen eller förebyggande av brott) genomlysas eller läsas.

En fånge har rätt att ta emot besökare vid särskilda tidpunkter som reserverats för besök under veckoslut och av särskilda skäl även vid andra tidpunkter. Fängelserna är försedda med särskilda lokaler för familjebesök där de närmaste anhöriga kan under några timmars tid träffa fången under hemlika förhållanden utan övervakning.

En fånge kan beviljas permission när två tredjedelar av fängelsetiden har löpt ut eller när det gäller någon synnerligen viktig anledning.

En fånge kan också anhålla om tillstånd att delta i sammankomster utanför fängelset. Tillstånd kan beviljas under eskort eller behövlig övervakning för högst ett halvt dygn.

 
Publicerad 10.7.2019