Avskildhet

En fånge kan hållas avskild från övriga fångar om det är nödvändigt för att

  • hindra fången från att allvarligt äventyra andras liv eller hälsa
  • hindra ett uppenbart rymnings- eller fritagningsförsök
  • hindra fortsatt bruk av berusningsmedel eller narkotikabrott, eller
  • hindra andra motsvarande gärningar som allvarligt äventyrar fängelseordningen.

Avskildhet är inte ett disciplinstraff utan en säkerhetsåtgärd. Avskildhet får inte fortgå längre än nödvändigt.

En fånge kan också på egen begäran hållas avskild från övriga fångar om det finns grundad anledning.

Rättigheterna för fångar som hålls avskilda får inte begränsas mera än nödvändigt.

Det dagliga antalet fångar som på egen begäran hölls avskilda uppgick 2019 till 73 fångar (2018: 78 fångar).

 
Publicerad 21.2.2020