Stöd till de dömdas familjer


Ytterligare information om fängelser och hjälpmöjligheter vid svårigheter och skador orsakade av fängelsevistelsen finns under följande adresser:

Stiftelsen för stöd till Kriminalvården driver tjänster och projekt avsedda för frigivna fångar och anhöriga till fångar.

Organisationen Anhöriga till fångar rf. (VAO) erbjuder stöd till närstående, såsom kamratgrupper och läger.

 
Publicerad 10.7.2019