Sysselsättning

Den sysselsättning som ordnas i fängelserna består av arbete, utbildning och andra aktiviteter som ska främja fångarnas färdigheter. Syftet med sysselsättningen är att främja anpassningen av fångarna i samhället.

Verksamheten ska förstärka fångarnas beredskap att föra ett liv utan kriminalitet och höja deras yrkeskunnighet och arbets- och handlingsförmåga. Ett levnadssätt utan alkohol och droger ska stödjas. Under den fastställda arbets- och sysselsättningstiden är fångarna skyldiga att delta i någon verksamhet som ordnats eller godkänts av fängelset.

Målorienterad sysselsättning planläggs tillsammans med varje enskild fånge i en plan för strafftiden. För fångar med längre straff ska placeringsenheterna utarbeta en utvärdering av risker och behov för planen. Genom utvärderingen klargörs de faktorer som ska påverkas för att återfall kan reduceras. Varje fånge ska placeras i ändamålsenlig sysselsättning för att inverka på de problem med livshantering, utbildningsbakgrund och arbets- och handlingsförmåga som upptäckts i utredningen. Fångarna känner ofta behov av att delta i verksamhet som minskar missbruk. För att garantera fortsatt verksamhet i frihet ska fångvården särskilt samarbeta med myndigheterna i fångens hemkommun.

 
Publicerad 10.7.2019