Verkställighet av samhällspåföljder

Samhällspåföljder som avtjänas i frihet spelar en viktig roll i systemet för straffverkställighet.

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet i arbetet med samhällspåföljder inbegriper både kontroll, såsom ingripande i förseelser under verkställigheten, och interaktion med klienterna för att reducera återfallsbrottslighet. Dessutom ska de dömda bistås med att söka upp nödvändiga sociala tjänster, såsom missbrukarrehabilitering. Men myndigheternas arbete är i sig inte alltid tillräckligt. Det kan inte heller integrera någon i samhället.


Tjänstgöringsplatser


Det är ofta nödvändigt att involvera det civila samhället i arbetet med samhällspåföljder. De som utför samhällstjänst erbjuds tjänstgöringsplatser både i den offentliga förvaltningen och i enskilda organisationer. Där kan tjänstgörarna kanske första gången i livet uppleva att de är kapabla att framgångsrikt slutföra arbetsuppgifter och ingå i ett arbetskollektiv.


Biträdande övervakare


I synnerhet i glesbygderna med långa avstånd till närmaste byrå för samhällspåföljder är det svårt att bygga upp en välfungerande växelverkan med klienterna. I Finland deltar flera enskilda i verkställigheten av samhällspåföljder. I sådana fall är de redo att tjänstgöra som biträdande eller privata övervakare av dömda. Biträdande övervakare företräder det normala samhället och kan bidra till att stödja klienternas försök att avtjäna straff och undvika återfall i framtiden.

I genomsnitt ca 3000 klienter avtjänar dagligen samhällspåföljder. Deras ålder varierar från 15 år till frigivna i mogen seniorålder. Brottspåföljdsmyndigheten svarar för 15 byråer för samhällspåföljder överallt i landet. Dessutom finns det 12 verksamhetsställen som har hand om verkställighet av samhällspåföljder. Antalet anställda är knappt 300. Att andra offentliga samfund, organisationer och enskilda deltar i verkställigheten av samhällspåföljder ingår i arbetets natur och är en nödvändig förutsättning för att arbetet ska lyckas.

 
Publicerad 10.7.2019