Valvonta ja valvoja

Yhdyskuntaseuraamuksissa toteutetaan valvontaa erilaisin tavoin. Valvonnan tarkoituksena on tukea sinua erityisesti rikoksettomassa elämäntavassa ja arjen asioiden hoitamisessa.

Ri­kos­seu­raa­mus­työn­te­ki­jä työ­pöy­tän­sä ää­res­sä.

Kaikkien yhdyskuntaseuraamusten alussa kanssasi tehdään rangaistusajan suunnitelma , johon kirjataan muun muassa seuraamuksen tavoitteet, toteutustapa ja tapaamistiheys.

Ehdonalaisvalvonta ja ehdollisen vankeuden valvonta ovat yleensä säännöllisiä tapaamisia valvojan kanssa etukäteen sovittuina aikoina. Valvontatapaamisia järjestetään myös muissa seuraamuksissa.

Tapaamisissa käsitellään erilaisia teemoja keskustelujen, tehtävien ja harjoitusten avulla. Valvontaan voi lisäksi sisältyä yhteistyötä läheistesi ja eri viranomaisten kanssa. Joissakin seuraamuksissa valvontaan kuuluu myös sähköinen valvonta nilkkapannan avulla.

Valvoja

Valvoja on sosiaalialan ammattilainen, joka tukee sinua rangaistuksen suorittamisessa sekä muutoksessasi kohti rikoksetonta elämäntapaa. Keskustelet valvojasi kanssa asioistasi ja tarvittaessa sinut ohjataan erilaisten tukitoimien tai palvelujen piiriin. Tällaisia ovat muun muassa sosiaali-, päihde- ja terveydenhuollon palvelut tai velkojen selvittely. Lisäksi valvojasi auttaa sinua myös muiden viranomaisten kanssa toimimisessa.

Valvontatapaamiset

Valvonta sisältää säännöllisiä tapaamisia valvojasi kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Valvontatapaamisissa käsitellään rangaistusajan suunnitelman mukaisesti erityisesti rikolliseen käyttäytymiseesi vaikuttaneita tekijöitä. Samalla sinua avustetaan yhteydenotoissa esimerkiksi viranomaisiin tai muihin tahoihin, jotka tukevat elämäntilanteesi järjestymistä. Valvojasi ohjaa sinut tarvittaessa erilaisten tukitoimien tai palvelujen piiriin silloin, kun yhdessä katsotte sen tarpeelliseksi.

Valvonnan ehdot

Valvottavana olet velvollinen saapumaan sinulle määrättyihin valvontatapaamisiin ja noudattamaan rangaistusajan suunnitelmassa sinulle määriteltyjä ehtoja. Jos rikot velvollisuuksiasi, voidaan sinulle antaa huomautus tai varoitus. Sinusta voidaan myös tehdä poliisin noutopyyntö, jotta sinut voidaan tavoittaa.

Törkeästä tai toistuvasta valvontaehtojen rikkomisesta voidaan tehdä ilmoitus syyttäjälle. Sen seurauksena tuomioistuin voi pidentää valvonta-aikaasi kuudella kuukaudella tai määrätä sinulle lisärangaistuksena 4–14 vuorokautta vankeutta.

Julkaistu 1.9.2022