Ehdollisen vankeuden valvonta

Ehdollisessa vankeudessa et joudu vankilaan, ellet tuomiosi aikana syyllisty uuteen rikokseen. Ehdollisen vankeuden tehosteena sinut voidaan kuitenkin tuomita valvontaan. Sinut voidaan tuomita valvontaan myös alle 21-vuotiaana.

Oikeus ratkaisee valvonnan tarpeen sinusta tehtävän seuraamusselvityksen perusteella. Valvontaa voidaan suositella, jos selvityksen mukaan valvonnalla voidaan parantaa elämäntilannettasi ja selviytymistäsi arjen tilanteissa sekä ehkäistä mahdollisuuttasi syyllistyä uusiin rikoksiin. Jos syyllistyt ehdollisen vankeuden koeajalla rikokseen, voidaan vankeusrangaistuksesi laittaa täytäntöönpantavaksi.

Valvontaasi hoidetaan säännöllisillä tapaamisilla yhdyskuntaseuraamustoimistossa , josta sinulle nimetään valvonnan alussa oma työntekijä. Omaa työntekijääsi kutsutaan valvojaksi. Saat häneltä kutsun ensimmäiseen tapaamiseen. Jos olet alle 18-vuotias, ollaan yhdyskuntaseuraamustoimistosta yhteydessä myös huoltajiisi.

Tapaamisissa laadit valvojan kanssa yhdessä rangaistusajan suunnitelman , jossa määritellään valvontasi sisältö, tavoitteet ja keinot. Valvontasi voi sisältää erilaisia tehtäviä, ohjelmia sekä keskustelua eri teemoista. Tapaamisten tavoitteena on tukea sinua rikoksettomassa elämässä sekä parantaa valmiuksiasi elää yhteiskunnassa ja katkaista mahdollinen syrjäytymiskierteesi ohjaamalla sinut esimerkiksi päihdehoitoon tai sosiaalityöhön.

Ehdollisen vankeuden valvonnan ehdot

‍Olet velvollinen saapumaan sinulle määrättyihin valvontatapaamisiin ja noudattamaan rangaistusajan suunnitelmaan kirjattuja ehtoja.

Anna valvojallesi tarpeelliset yhteystiedot sekä valvonnan kannalta olennaiset tiedot esimerkiksi työstäsi, opinnoistasi tai taloudellisesta tilanteestasi. Ilmoita valvojallesi, jos tietoihisi tulee muutoksia.

Sinun tulee olla päihteetön valvontatapaamisissa ja muissa tilaisuuksissa. Päihteettömyytesi voidaan varmistaa esimerkiksi puhallustestillä.

Jos rikot velvollisuuksiasi, voidaan sinulle antaa huomautus tai varoitus. Jos et saavu valvontatapaamisiin etkä ilmoita luvallista syytä poissaolollesi, voi valvojasi tehdä sinusta noutopyynnön poliisille.

Jos rikot valvontaehtoja toistuvasti, voi valvoja tehdä siitä ilmoituksen syyttäjälle. Sen seurauksena tuomioistuin voi pidentää valvonta-aikaasi kuudella kuukaudella tai määrätä sinulle lisärangaistuksena 4–14 vuorokautta vankeutta.

Julkaistu 1.9.2022