Vankilasta ehdonalaisesti vapautuneen valvonta

Loppuosa ehdottomasta vankeudesta suoritetaan yleensä koeaikana ehdonalaisessa vapaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että suoritat määräosan rangaistuksesta vankilassa ja loppuosan vapaudessa joko valvonnassa tai ilman valvontaa.

Sinut voidaan määrätä vapautumisen jälkeiseen valvontaan, jos

  • jäljellä oleva rangaistusaikasi on pidempi kuin 1 vuosi,
  • teit rikoksen alle 21-vuotiaana
  • pyydät itse valvontaa,
  • vapaudut valvotun koevapauden kautta ja olet sitoutunut seksuaalirikosten uusimisen ehkäisemiseen tarkoitettuun lääkehoitoon,
  • sinut on tuomittu vakavasta väkivaltarikoksesta ja riskisi syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen arvioidaan korkeaksi tai
  • sinut on tuomittu aiemmin väkivalta- tai seksuaalirikoksesta ja riskisi syyllistyä uuteen rikokseen arvioidaan korkeaksi.

Ehdonalaisen vapauden valvonta kestää koeajan, joka on enintään kolme vuotta. Käytännössä valvonta tarkoittaa säännöllisiä tapaamisia valvojasi kanssa. Perustellusta syystä valvojasi voi esittää valvonnan lakkauttamista jo aiemmin. Tapaamisissa seurataan elämäsi olosuhteita sekä tuetaan ja motivoidaan sinua rikoksettomaan elämään. Valvojasi auttaa sinua esimerkiksi toimeentulo- ja asumisasioiden järjestämisessä.

Sinulle korvataan valvontatapaamisista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset, joita tulee julkisen liikenteen käytöstä.

Ehdonalaisen vapauden valvonnan ehdot

Olet velvollinen saapumaan sinulle määrättyihin valvontatapaamisiin ja noudattamaan rangaistusajan suunnitelmassa sinulle määriteltyjä ehtoja. Noudata myös valvojan sinulle antamia määräyksiä, kuten päihteettömyyttä valvontatapaamisissa.

Anna valvojallesi tarpeelliset yhteystiedot sekä valvonnan kannalta olennaiset tiedot esimerkiksi työstäsi, opinnoistasi tai taloudellisesta tilanteestasi. Ilmoita valvojallesi, jos tietoihisi tulee muutoksia.

Sinulle voidaan antaa huomautus tai varoitus, jos rikot velvollisuuksiasi. Jos et saavu valvontatapaamisiin etkä ilmoita luvallista syytä poissaolollesi, voi valvojasi tehdä sinusta noutopyynnön poliisille.

Jos rikot valvontaehtoja toistuvasti, voi valvoja tehdä rikkomuksistasi ilmoituksen syyttäjälle. Tuomioistuin voi määrätä sinulle täytäntöönpantavaksi 4–14 vuorokautta jäännösrangaistusta velvollisuuksien törkeän rikkomisen takia.

Julkaistu 1.9.2022