Yhdyskuntapalvelu

Yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeuden vaihtoehto, jossa suoritat rangaistuksesi tekemällä palkatonta yleishyödyllistä työtä. Joissain tilanteissa sinulle voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua myös ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena

Hen­ki­lö ul­ko­vaat­teis­sa. Taus­tal­la ki­vi­ka­sa ja trak­to­ri.   Hen­ki­lö ul­ko­vaat­teis­sa. Taus­tal­la ki­vi­ka­sa ja trak­to­ri.

Sinut voidaan tuomita yhdyskuntapalveluun

  • jos tekemästäsi rikoksesta tuomitaan enintään kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus,
  • haluat suorittaa rangaistuksen yhdyskuntapalveluna ja
  • sinun arvioidaan suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

Yhdyskuntapalvelussa suoritat rangaistuksesi tekemällä palkatonta yleishyödyllistä työtä Rikosseuraamuslaitoksen tarjoamassa palvelupaikassa. Työhösi voi kuulua esimerkiksi siivoustehtäviä, remontointia ja pihatöitä, keittiö- ja kahvilatöitä tai muita avustavia tehtäviä kunnan, järjestön tai seurakunnan tarjoamassa työpaikassa. Yhdyskuntapalvelun palvelupaikkana voi toimia esimerkiksi vanhusten palvelukeskus.

Lisäksi yhdyskuntapalvelusi voi sisältää erilaisia rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavia ohjelmia, tehtäviä, keskusteluja, kuntoutusta ja toimintaa. Isossa osassa on myös mahdollisen päihteiden käyttösi vähentämiseen tai lopettamiseen tähtäävä työ, sillä yhdyskuntapalvelun suorittaminen edellyttää sinulta päihteettömyyttä.

Valmiutesi suorittaa rangaistus yhdyskuntapalveluna kartoitetaan seuraamusselvityksellä . Selvityksen yhteydessä annat myös kirjallisen suostumuksesi siihen, että mahdollinen ehdoton vankeusrangaistus tuomitaan yhdyskuntapalveluna. Sinua ei voida tuomita yhdyskuntapalveluun ilman kirjallista suostumustasi.

Yhdyskuntapalvelun suorittaminen

Yhdyskuntapalvelussa teet vapaa-aikanasi yleishyödyllistä työtä. Tehtävät ovat yleensä luonteeltaan avustavia ja ne vaihtelevat palvelupaikan toimialan mukaan. Suorittamispaikasta ja yhdyskuntapalvelun sisällöstä päättää yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Suoritat palkattoman työn saamasi aikataulun mukaisesti. Teet työtä kolmesta neljään tuntia kerrallaan ja yleensä kaksi kertaa viikossa. Yhdyskuntapalvelusi suorittamista valvotaan: Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä varmistaa osallistumisesi kullekin suorituskerralle soittamalla tai käymällä paikan päällä. Lisäksi yhdyskuntapalvelusi suorittamispaikalla on nimetty yhdyshenkilö, ja valvojasi käy säännöllisesti tapaamassa sinua ja palvelupaikan yhdyshenkilöä.

Rangaistuksen suorittamisen ajan voit asua kotonasi ja käydä tavallisesti töissä tai koulussa. Jos olet työtön, säilytät työnhakijana oikeutesi työttömyysturvaan. Sinulle myös korvataan yhdyskuntapalvelun suorittamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset.

Yhdyskuntapalvelun suorittamisen ehdot

Sinun tulee noudattaa rangaistusajan suunnitelmaasi ja sen aikataulua täsmällisesti.

Sinun tulee olla päihteetön yhdyskuntapalveluun liittyvissä tilaisuuksissa. Et myöskään voi olla krapulainen suorittaessasi yhdyskuntapalvelua. Päihteettömyytesi voidaan varmistaa esimerkiksi puhallustestillä.

Ole yhteydessä valvojaasi, jos et pääse suorittamaan yhdyskuntapalvelua sairauden takia. Hän pyytää sinua toimittamaan sairauslomatodistuksen. Ilmoita valvojallesi myös muut lailliset esteet yhdyskuntapalvelun suorittamiselle hyvissä ajoin etukäteen, jotta valvojasi voi arvioida, voiko esimerkiksi yhdyskuntapalvelusi aikataulua muokata.

Jos rikot ehtoja esimerkiksi myöhästymällä yhdyskuntapalvelusta, annetaan sinulle huomautus tai kirjallinen varoitus.

Jos rikot ehtoja törkeästi tai toistuvasti (esimerkiksi luvaton poisjäänti palvelusta tai päihtymys palvelupaikalla), voi valvojasi keskeyttää yhdyskuntapalvelusi suorittamisen ja ilmoittaa tilanteesta syyttäjälle. Syyttäjän esityksestä tuomioistuin voi muuntaa jäljellä olevan yhdyskuntapalvelusi vankeudeksi.

Yhdyskuntapalvelu voidaan muuntaa vankeudeksi myös, jos syyllistyt rikokseen sen jälkeen, kun sinut on tuomittu yhdyskuntapalveluun, jota parhaillaan suoritat.

Julkaistu 11.1.2024