Toiminta ja talous

Tämän sivun sisällön tuottaja on Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, ennen 1.1.2010 Rikosseuraamusvirasto.

Rikosseuraamuslaitoksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat
Talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin


Rikosseuraamuslaitos ottaa vastaan vain verkkolaskuja. Alla ohjeet ja osoitteet.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön laskutusosoite 1.1.2020.pdf (pdf, 0.13 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet 3.1.2020 (pdf, 0.27 Mt)

 
Julkaistu 3.1.2020