Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö.

Rikosseuraamuslaitoksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 (pdf, 1.41 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 (pdf, 0.56 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 (pdf, 0.63 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 (pdf, 0.78 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 (pdf, 0.76 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 (pdf, 0.63 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 (pdf, 0.33 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 (pdf, 0.27 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 (pdf, 0.39 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 (pdf, 0.49 Mt)

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset

Suunnitelmat

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS)

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2022 (pdf, 0.36 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2021 (pdf, 0.42 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2020 (pdf, 0.38 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2019 (pdf, 0.5 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - 2018 (pdf, 0.17 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2017 (pdf, 0.67 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2016 (pdf, 0.2 Mt)
Talousarvioehdotukset ministeriölle
Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2018 (pdf, 0.24 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 (pdf, 0.12 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 (pdf, 0.11 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2015 (pdf, 0.12 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2014 (pdf, 0.06 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 (pdf, 0.09 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2012 (pdf, 0.06 Mt)

Arvioinnit ja selvitykset

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa

 
Julkaistu 2.3.2020