Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Talousarvio 2023 (budjetti.vm.fi)

Julkaistu 5.3.2024