Päihdetyö

Päihteet, rikollisuus ja syrjäytyminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden koulutustausta, sosiaalinen asema, ammatillinen ura ja terveydentila ovat selkeästi heikommat kuin muulla väestöllä. Monella rikoksentekijöistä on vakavaa päihteiden ongelmakäyttöä. Päihdetyö on siten yksi tärkeimmistä keinoista, kun haluamme vähentää uusintarikollisuutta ja edistää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Julkaistu 16.12.2022