Säännökset

Lait ja asetukset

Tärkeimmät seuraamusjärjestelmää säätelevät lait ja asetukset.
Vankeuslaki , Tutkintavankeuslaki , Asetus tutkintavankeudesta , Asetus vankeudesta , Laki Rikosseuraamuslaitoksesta , Asetus Rikosseuraamuslaitoksesta , Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta , Asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä, Asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä

Määräykset ja ohjeet

Vankeinhoitoa ja yhdyskuntaseuraamuksia koskevat määräykset ja ohjeet.

Kansainväliset sopimukset

Tärkeimmät tuomittuja koskevat kansainväliset sopimukset ja suositukset

Vankeja koskevia lakeja, asetuksia ja muita säännöksiä

Vankien saatavilla on laitoksessa oltava kokoelma vankeja koskevista laeista ja asetuksista sekä muista säädöksistä. Niistä ilmenevät tärkeimmät vankien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännökset.

 
Julkaistu 27.6.2019