Määräykset ja ohjeet

Vankeinhoitoa ja yhdyskuntaseuraamuksia koskevat määräykset ja ohjeet

MÄÄRÄYKSET


H

Henkilötietojen luovuttaminen toisille viranomaisille (13/004/2015)

K

Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano (5/004/2016)

M

Määräys kirjastopalveluiden järjestämisestä silloin, kun vankia ei pääse käymään vankilan kirjastossa (9/004/2017)

Määräys Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymistä maksukorteista (5/004/2018)

P

Poistumislupien määrä ja kesto (10/004/2018)

R

Rangaistusten täytäntöönpano (4/004/2018)

Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttaminen (12/004/2015)

Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto ja ruokavaliot (8/004/2015)

T

Tapaamisten järjestäminen (3/004/2016)

Toimintarahan ja muun viranomaisen maksaman tuen yhteensovittaminen (2/004/2018)

Tulotarkastus (6/004/2016)

Tupakoinnin järjestäminen ja sytytysvälineiden hallussapito (7/004/2018)

Tutkinta-arestin valvonnan suorittaminen ja pakkokeinolain 2 luvun 12 h §:n mukainen poikkeuslupa (1/004/2019)

Työsuoritteiden määrän perusteella maksettava provisio (3/004/2018)


V

Valvotun koevapauden täytäntöönpano (1/004/2014)

Vangin omaisuuden säilyttäminen (2/004/2016)

Vankien asuminen ja perushuolto (19/004/2010)

Vankien laitosvaatetus 1/004/2016

Virkapukuja, suoja- ja erityisvaatetusta sekä tunnuksia ja virkamerkkejä koskeva määräys (15/004/2015)

Voimakeinojen käyttäminen sekä turvaamistoimenpiteiden käytön, voimakeinojen sekä voimankäyttövälineiden käytön koulutus (9/004/2018)


OHJEET

A

Alaikäinen vanki (1/004/2017)

Asianosaiselta salassa pidettävien tietojen käyttö päätöksenteossa (2/004/2017)

K

Kurinpitorangaistuksen määrääminen (3/004/2014), päivitetty 26.4.2016

O


Ohje vangin sijoittamisesta ulkopuoliseen laitokseen (2/400/2016)

Ohje vankiloissa vierailevista vapaaehtoistyöntekijöistä (4/004/2017)

Ohje varusmiespalveluksen suorittamisesta valvotun koevapauden aikana (6/004/2017)

R


Rangaistuslaitosten terveydelliset olot ja terveyshaittojen ehkäisy (26/004/2010)

Rikosseuraamuslaitoksen ohje henkilöntarkastuksesta (1/004/2015)

S

Sukupuolen korjausprosessin läpikäyneen ja korjausprosessissa olevan henkilön sijoittaminen Rikosseuraamuslaitoksessa (8/004/2018)

T

Tarkkailuvaatetuksen käyttö eristämistarkkailun yhteydessä (9/004/2015)

Turvaluokiteltujen ja muiden salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyohje rikosseuraamusalalla (9/004/2010)


V

Vangin ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaan päihteettömyyden valvonta, päihtymystilan toteaminen ja päihdevalvonnan testit (8/004/2017)

Vangin sijoittaminen tai siirtäminen avolaitokseen ja avolaitoksesta suljettuun vankilaan (7/004/2017)

Vangin vapauttamisesta tai muusta vankilasta poistumisesta ilmoittaminen asianomistajalle (12/004/2016)


Vankeusrangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon aloittaminen ja rangaistusajan suunnittelu (5/004/2015)

Vankeusrangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen (3/004/2015)

Vankien työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelu (35/004/2010)

Vankilan laitosmyymälä (4/004/2011)

Y

Yhdyskuntaseuraamusten ja valvotun koevapauden täytäntöönpanossa avustavien henkilöiden tietojen tarkistaminen rikosrekisteristä (10/004/2015)


Ennen vuotta 1991 annettuja yleiskirjeitä ei ole saatavilla sähköisessä muodossa. Niitä voi tiedustella Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamosta, puh. 029 56 88588, kirjaamo.rise@om.fi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamat määräykset vankiterveydenhuollosta

Määräys vankeusaikaisesta lääkehoidosta 13.2.2017, voimassa toistaiseksi (pdf, 0.15 Mt)

Määräys vankien terveydenhuollon järjestämisestä 13.2.2017, voimassa toistaiseksi (pdf, 0.16 Mt)

 
Julkaistu 10.4.2019