Mikkelin vankila

Mikkelin vankila kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen.

Käyntiosoite: Päiviönkatu 1, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 23, 50101 Mikkeli
Puhelin: 029 56 85500 (arkisin klo 8–16.15)
Kiireellisissä asioissa virka-ajan jälkeen vankilan päivystys p. 050 364 9710
Faksi: 029 56 85501
Sähköposti: mikkeli.vankila(at)om.fi
Vankisähköposti: vankiposti.mikkeli(at)om.fi
(Ohje vankisähköpostin käytöstä. Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.)


Vain virka-aikoina arkisin.
Vankilan johtaja Eva Vesanen, puh. 029 56 85520, 050 380 2226
Apulaisjohtaja (turvallisuus) Arto Räsänen, puh. 029 56 85524, 050 596 3543
Apulaisjohtaja (vankitoiminnot) Eero Ikonen, puh. 029 56 85531, 050 435 1739

Mikkelin vankila on 110-paikkainen suljettu laitos. Keskivankiluku vuonna 2017 oli 117.

Mikkelin vankila sijaitsee aivan Mikkelin keskustassa. Yleisillä kulkuneuvoilla saapuvilla on pääteasemilta lyhyt kävelymatka vankilalle.

Mikkelin vankila huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuksissa syytettyjen osalta. Vankilan tehtävänä on myös vankeusrangaistusten ja sakonmuuntorangaistusten täytäntöönpano. Lisäksi vankila huolehtii Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen vankilatoiminnoista ja vanginkuljetuksesta Kaakkois-Suomen alueella, sekä hoitaa työtoiminnan tuotteiden markkinointia myymäläketjun osana.

Järjestyssääntö

Mikkelin vankilan järjestyssääntö 28.2.2018 (pdf, 0.52 Mt)

Tulo-opas

Mikkelin vankilan tulo-opas 1.4.2017 (pdf, 0.19 Mt)

Henkilöstö ja toiminnot

Mikkelin vankilassa työskentelee noin 70 henkilöä. Henkilöstö käyttää mm. motivoivan keskustelun menetelmää työssään.

Vankilassa on tarjolla erilaista työtoimintaa vaatehuollossa, keittiössä, ruoanjaossa, siivouksessa, kiinteistöjen kunnossapidossa, ulkoalueiden hoidossa, metalliosastolla ja puuseppäosastolla.

Vankilassa on mahdollisuus suorittaa kesken jäänyttä peruskoulua tai lukio-opintoja sekä mahdollisuuksien mukaan ammatillista peruskoulutusta oppisopimuksella.

Mikkelin vankilassa käytetään rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavia toimintaohjelmia (Suuttumuksen hallinta, Väkevä, Move!) ja erilaisia päihdetyön menetelmiä (VKM, Kalterit taakse, Retkahduksen käsittely, Antiriippuvuudet). Lisäksi järjestetään isyyteen ja miehyyteen liittyviä ryhmiä ja Lapset puheeksi –keskusteluja.

Vierailut vankilassa

Vangit voivat tavata omaisiaan ja ystäviään lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00 – 14.45 välisenä aikana valvotuissa tapaamisissa. Tapaamiset alkavat tasatunnein ja tapaamisajan kesto on 45 minuuttia. Vangilla voi olla tapaajina kerrallaan enintään kolme henkilöä. Alle 15-vuotias voi tulla tapaamaan holhoojan kanssa tai holhoojan kirjallisella suostumuksella. Vanki anoo tapaamisen varauslomakkeella tapaamisviikon torstaiaamuun mennessä. Tapaamisajan saatuaan vangin on itse ilmoitettava tapaamisaika tapaajille.

Tapaajan on aina kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Tapaajat kulkevat metallinpaljastimen läpi vankilan sisälle tultaessa. Odotustilassa olevaan lukolliseen kaappiin tapaaja jättää kaiken ylimääräisen tavaran: päällysvaatteet, lompakon, puhelimen yms. Tapaamiseen ei pääse päihtyneenä. Tapaaja ja vanki eivät saa koskettaa toisiaan tapaamisen aikana. Tapaamisen aikana ei saa antaa eikä vastaanottaa mitään. Tavaroiden luovuttaminen ja vastaanottaminen tapahtuu aina henkilökunnan luvalla ja valvonnassa. Vangilla on oikeus vastaanottaa valvotun tapaamisen yhteydessä kohtuullinen määrä tavaroita, jotka toimitetaan tarkastuksen jälkeen vangille hallussapitosäännösten puitteissa.

Alle 15-vuotiaiden lasten tapaaminen on mahdollista erillisessä lapsitapaamisessa, jota anotaan ko. lomakkeella. Kyseisiä tapaamisia järjestetään sekä arkipäivinä että viikonloppuisin. Vierailu kestää pääsääntöisesti 45 minuuttia. Erityistilanteissa ja toiminnallisissa isä-lapsi –tapaamisissa tapaamisaika voi olla enintään kaksi tuntia. Tapaamisissa ei saa luovuttaa kirjeitä tai muuta tavaraa.

Valvomattomia tapaamisia (ns. perhetapaaminen) järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.00 - 11.30 ja keskiviikkoisin klo 13.00 - 15.30 sekä muulloin tarvittaessa eri sopimuksesta. Valvomatonta tapaamista vanki anoo ko. lomakkeella tarvittavine selvityksineen. Valvomaton tapaaminen voidaan myöntää kolmen viikon välein.

Kaukana asuvaa läheistä on mahdollista tavata nettivideopuhelulla. Vanki anoo nettipuhelua ko. lomakkeella viimeistään aiottua ajankohtaa edellisenä sunnuntaina. Nettivideopuheluja järjestetään torstaisin ja sunnuntaisin, puhelun kesto on enintään 30 minuuttia.

Historia

Mikkelin lääninvankilan perustaminen liittyi niihin järjestelyihin, joita alueella tehtiin 1830-luvulla. Vaikka Nikolai I oli jo vuonna 1827 tehnyt päätöksen kaupungin perustamisesta Mikkelin pitäjän alueelle talonpoikien kaupankäyntiä edistämään, jäi päätös vielä periaatteelliselle tasolle. Vasta läänien uudelleen järjestely ja Mikkelin läänin perustaminen vuonna 1831 herättivät uudelleen kysymyksen Mikkelin asemasta. Kun entinen lääninhallituksen kotipaikka Heinola jäi läänin järjestelyjen myötä aivan läänin laitamille, esitti senaatti keisarille uuden hallintokeskuksen perustamista Mikkelin pitäjän alueelle. Nikolai I hyväksyi suunnitelmat ja uusi läänijako pääkaupunkeineen astui voimaan vuoden 1832 alussa.

Carl Ludvig Engel sai Mikkelin lääninvankilan piirustukset valmiiksi vuonna 1840. Senaatti hyväksyi Engelin piirustukset ja kehotti kuvernööriä järjestämään urakkahuutokaupan, jolla rakennustyöt annettaisiin tehtäväksi sille, joka alhaisimmasta tarjouksesta siihen ryhtyisi. Toisen urakkahuutokaupan jälkeen lääninvankilan sai rakennettavakseen J. F. Bastman; vankila valmistui vuonna 1843 ja on toiminut samalla paikalla siitä lähtien.

Mikkelin vankilan uusi laajennusosa otettiin käyttöön 21.3.2012. Vanhan vankilan remontti valmistui marraskuussa 2015.

 
Julkaistu 9.7.2019