Fortsatta restriktioner gäller fångarnas besök och permissioner

Brottspåföljdsmyndigheten väljer att fortsättningsvis begränsa besök och permissioner, och restriktionerna i fängelserna gäller tills vidare. Restriktionerna innebär att epidemisituationen i varje enskild region och i riket beaktas vid tillståndsprövningen. Beslut tas av direktören för varje enskilt fängelse.

Publicerad 10.2.2021