Brottspåfäljdsmyndighetens statistiska årsbok

Serien Statistik från Brottspåföljdsmyndigheten utkommer årligen i tryckt form på finska och i nätversion på finska och svenska och engelska (2011).

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2018 (pdf, 0.44 Mt) Brottspafoljdsmyndighetens statistiska årsbok 2017 (pdf, 3.19 Mt) Brottspafoljdsmyndighetens statistiska årsbok 2016 (pdf, 1.02 Mt) Brottspafoljdsmyndighetens statistiska årsbok 2015 (pdf, 0.41 Mt) Brottspafoljdsmyndighetens statistiska årsbok 2014 (pdf, 1.01 Mt) Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2013 (pdf, 0.8 Mt) Brottspafoljdsmyndighetens statistiska årsbok 2012 (pdf, 0.81 Mt) Brottspafoljdsmyndighetens statistiska arsbok 2011 (pdf, 1.11 Mt) Brottspafoljdsmyndighetens statistiska arsbok 2010 (pdf, 1.45 Mt)


Statistiska information finns också här.

 
Publicerad 11.7.2019