Statistik

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet utarbetar statistiska uppgifter om verksamheten i brottspåföljdssektorn.

Av Brottspåljdsmyndighetens publikationer bör verksamhetsberättelsen och Statistiska årsboken i detta sammanhang nämnas. De innehåller statistiska uppgifter om verkställighetsprocessen, klientelet och personalen.

Ansvarsområdet Kunskapsproduktion vid enheten för verksamhetsutveckling och -kvalitet vid centralförvaltningsenheten lämnar närmare uppgifter som hänför sig till statistiken och behandlar förfrågningar om information.

Chef för ansvarsområdet är specialplanerare Ilppo Alatalo, tel. +358 29 56 88416.

Förfrågningar som gäller forskningsverksamheten vid Brottspåföljdsmyndigheten ska riktas till specialforskaren Peter Blomster, tel. +358 29 56 88552.

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok -serien

 
Publicerad 9.7.2019