Fångar

Bortsett från en liten ökning under 2016 har det dagliga genomsnittliga antalet fångar i finländska fängelser minskat under den senaste tioårsperioden. Fångarna var i snitt 3 035 per dag år 2017, vilket är tre procent färre än under det föregående året.

Antalet utländska fångar har ökat under de senaste tio åren och är nu en och en halv gång högre. De utgör 18 procent av den totala fångpopulationen. År 2017 var det dagliga genomsnittet av utländska fångar 540 med sammanlagt 69 nationaliteter representerade.

I Finland är andelen fångar i förhållande till befolkningen fortfarande bland de lägsta i Europa. I Förenta Staterna och Ryssland är fångtalet proportionellt sett ungefär tio gånger högre än i Finland. I övriga Norden är den proportionella andelen fångar ungefär samma som i Finland.

År 2017

  • Livstidsfångarna vid ingången av 2018 var 195 (året innan 200).
  • I Finland har livtidsstraff haft en genomsnittlig tid på ca 14 år.
  • Unga fångar under 21 år var i genomsnitt 95 (89) per dag
  • kvinnliga fångar 230 (229)
  • bötesfångar 55 (57) och
  • häktade i genomsnitt 597 (585) per dag (i parentes motsvarande antalet året innan).
 
Publicerad 9.7.2019