Påföljder

Verkställighet av brottmålsdom

Domar givna av domstolarna förs in i registret över avgöranden och meddelanden som finns i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem, varifrån Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattaden verkställighetsenhet mottar fängelsedomarna och samhällspåföljderna (samhällstjänst, övervakningsstraff, övervakning som dömts ut som tilläggsstraff till villkorligt fängelse samt ungdomsstraff) till Brottspåföljdsmyndighetens fångdatasystem.

Verkställighetsenheten utreder domarnas verkställbarhet och vidarebefordrar de verkställbara domarna för verkställighet till bedömningscentrumet eller en byrå för samhällspåföljder eller ett fängelse inom den brottspåföljdsregion som den dömde är bosatt eller vistas i.

 
Publicerad 28.2.2019