Författningar

Lagar och författningar

Viktigaste lagar och förordningar som reglerar påföljdssystemet.

Anvisningar och föreskrifter

Anvisningar och föreskrifter som gäller fångvården och samhällspåföljder.

Internationella konventioner

Viktigaste internationella konventioner och rekommendationer som gäller de dömda.

Fångstadgar

En samling av lagar och författningar samt föreskrifter och anvisningar som berör fångarnas rättigheter och skyldigheter ska finnas tillgänglig i varje anstalt.

 
Publicerad 11.7.2019