Anvisningar och föreskrifter

FÖRESKRIFTER

A

Anordnande av rökning och innehav av tändredskap (7/004/2018)

Antal och längd på permissioner (10/004/2018)

Användning av maktmedel och utbildning i användning av säkerhetsåtgärder, maktmedel och maktmedelsredskap (9/004/2018)

B

Betalkort godkända av Brottspåföljdsmyndigheten (1/004/2020)

D

Den registrerades rätt att utöva insyn (12/004/2015)

F

Föreskrift om ankomstgranskning (6/004/2016)

Föreskrift om anordnandet av bibliotekstjänster i sådana fall där en fånge inte kan besöka fängelsebiblioteket (9/004/2017)

Föreskrift om tjänstedräkt, skydds- och specialkläder, emblem och tjänstetecken (15/004/2015)

Förvaring av fångarnas egendom (2/004/2016)

Fångarnas anstaltsklädsel (1/004/2016)

Fångarnas basvård och boende (19/004/2010)

  M

  Mathållning och dieter vid Brottspåföljdsmyndigheten (6/004/2019 )

  O

  Ordnande av besök (3/004/2016)

  P

  Provision utbetalad på grundval av mängden arbetsprestationer (3/004/2018)

  S

  Samordning av sysselsättningspenning med stöd utbetalat av annan myndighet (2/004/2018)

  U

  Utlämnande av personuppgifter till andra myndigheter (13/004/2015)

  V

  Verkställighet av disciplinstraff (5/004/2016)

  Verkställighet av straff (4/004/2018)

  Verkställighet av övervakad frihet på prov (dnr 1/004/2014)

  Ö

  Övervakning av häktningsarrest och tillstånd till undantag i enlighet med 2 kap. 12 h § i tvångsmedelslagen (1/004/2019)

  ANVISNINGAR

  A

  Anmälän till målsäganden om att en fånge frigivits eller annars avlägsnat sig från fängelset (dnr 12/004/2016)

  Anstaltsbutiker (dnro 4/004/2011)

  Anvisning för placering av fånge i en anstalt untanför fängelset ( dnr 2/400/2016)

  Anvisning om volontärer som besöker fängelser (dnr 3/004/2019)

  Användning av observationsklädsel vid observation i isolering (dnr 9/004/2015)

  Användning i beslutsfattandet av uppgifter som ska hemlighållas för den berörde (2/004/2017)

  B

  Bestämmelser om disciplinsstraff (3/004/2014), uppdaterade 26.4.2016

  Brottspåföljdsmyndighetens anvisning om kroppsvisitation (1/004/2015)

  F

  Fullgörande av beväringstjänst under tiden övervakad frihet på prov (6/004/2017)

  I

  Inledande av verkställighet av fängelsestraff och förvandlingstraff för böter och planering av strafftiden (5/004/2015)

  K

  Kontroll av alkohol- och drogfrihet och konstaterande av misstänkt berusningstillstånd hos fångar och sammhällspåföljdsklienter och respektive testmoder (8/004/2017)

  Kontroll av uppgifter i straffregistret som gäller medhjälpare vid verkställighet av samhällspåföljder och övervakad frihet på prov (10/004/2015)

  M

  Mindreårig fånge (1/004/2017)

  P

  Placering i Brottspåföljdsmyndighetens anstalter av personer med pågående eller avslutad könsbekräftande behandling (8/004/2018)

  Prissättning av produkter som tillverkats genom fångarbete (dnr 35/004/2010)

  U

  Uppskov med verkställighet av fängelsestraff och förvandlingstraff för böter (3/004/2015)

  Ö

  Överföring av fångar till öppna anstalter och från öppna anstalter till slutna fängelser (7/004/2017)

   
  Publicerad 13.2.2020